تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

  آمار مطالب
  کل مطالب : 4042
  آمار کاربران
  افراد آنلاین : 10

  کاربران آنلاین

  آمار بازدید
  بازدید امروز : 943
  باردید دیروز : 3,060
  گوگل امروز : 0
  گوگل دیروز : 9
  بازدید هفته : 9,749
  بازدید ماه : 98,962
  بازدید سال : 98,962
  بازدید کلی : 6,545,990

آخرین فروش های موفق

بيشترين اندازه آرايه

به دليل مدلی که حافظه کار می کند متغيری با بيشتر از 64KB فضای اشغالی نمی توان داشت. اگر هيچ متغير ديگری در برنامه وجود نداشته باشد يک آرايه يک بعدی حداکثر می تواند 64KB فضا اشغال کند. البته بعضی از سيستم عامل ها اين محدوديت را ندارند.

فضای مورد نياز برای ذخيره آرايه به تعداد کل عناصر و تعداد بايت های هر عنصر بستگی دارد. برای محاسبه فضای يک آرايه تعداد عناصر آن در تعداد بايت های نوع داده عناصر ضرب می شود.


مثال. ميزان فضائی که يک آرايه با 500 عنصر از نوع float اشغال می کند برابر با 500×4=2000 بايت است.


فضای يک آرايه را توسط عماگر ()sizeof هم می توان بدست آورد.


نکته. ارسال آرایه به توابع همیشه به صورت مرجع است.

مقداردهی اوليه آرايه

مانند يک متغير هنگام اعلان يک آرايه مقدار عناصر آنرا می توان تعيين کرد. آرایه های سراسری به طور پيش فرض توسط صفر مقداردهی می شوند. اما وقتی یک آرایه به صورت محلی تعریف می شود محتوایش نامعین است. بنابراين بهتر است آنرا مقداردهی اوليه کرد.

برای انجام اين کار در خط اعلان به دنبال اسم آرايه ليست مقادير عناصر آن به ترتيب درون يک آکولاد نوشته می شود.


مثال. دستور زير مقدار 100 را به array[0] و 200 را به array[1]و 300 را به array[2] و 400 را به array[3] اختصاص می دهد.

int array[4] = { 100, 200, 300, 400 };


اگر اندازه آرايه ذکر نشود کامپايلر اندازه کافی را برای ذخيره ليست مقادير ذکر شده درنظر می گيرد.


مثال. عبارت زير مشابه مثال قبل عمل می کند. اندازه آرايه توسط کامپايلر 4 درنظرگرفته می شود.

int array[] = { 100, 200, 300, 400 };


اگر تعداد مقادير درون آکولاد کمتر از تعداد عناصر آرايه باشد، بقيه عناصر بطورخودکار صفر درنظر گرفته می شوند. اگر مقادير بيشتر از اندازه آرايه باشد کامپايلر خطا می گيرد.


مثال. عناصر array[3] تا array[9] با صفر مقداردهی می شوند.

int array[10] = { 1, 2, 3 };


در آرايه های چندبعدی ليست مقادير به ترتيب سطری در عناصر قرار می گيرند.


مثال. در آرايه دو بعدی زير

int array[4][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 };

مقادير به صورت زير ذخيره می شوند:
array[0][0] برابر با 1
array[0][1] برابر با 2
array[0][2] برابر با 3
array[1][0] برابر با 4
array[1][1] برابر با 5
array[1][2] برابر با 6
...
array[3][1] برابر با 11
array[3][2] برابر با 12

برای خوانائی بيشتر مقادير هر سطر را می توان درون يک جفت آکولاد دسته بندی کرد.


مثال. نتيجه دستورزير مشابه مثال قبل است.

int array[4][3] = { { 1, 2, 3 } , { 4, 5, 6 } , { 7, 8, 9 } , { 10, 11, 12 } };

آرایه

يک آرايه (array) مجموعه ای از محل های پشت سرهم حافظه است که همگی دارای يک نام می باشند . یک آرایه نوعی متغیر است که بجای ذخیره یک مقدار یکسری از مقادیر هم نوع را ذخیره می کند. هر محل ذخيره سازی در آرا‍يه را يک عنصر آرايه می نامند.

شکل کلی تعريف آرايه به صورت زير است:

DataType array_name[size];

Size تعداد عناصر آرایه است که در کروشه ذکر می شود. DataType نوع عناصر آرايه است که از هر نوع داده ای می تواند باشد.

اندازه آرايه بايد در زمان کامپايل مشخص باشد و در طول زمان اجرا ثابت است و تغيير نمی کند. وقتی آرايه ای اعلان می شود کامپايلر يک بلاک از حافظه که برای نگهداری کل آرايه کفايت می کند را کنار می گذارد. به اين ترتيب عناصر آرايه پشت سرهم ذخيره می شوند.

اسم آرايه اشاره گری به اولين عنصر آن است. به عناصر می توان به طور منفرد با اضافه کردن اندیس به اسم آرايه مراجعه کرد. انديس (index) باعث متمايز شدن عناصر آرايه از يکديگر می شود و تعيين می کند عنصر آرايه چندمين محل ذخيره سازی در آرايه است. در ++C انديس آرایه يک عدد صحيح است که از صفر شروع می شود.


مثال. آرايه A که به صورت زير تعريف شده است يک آرايه يک بعدی با 5 عنصر از نوع صحيح است. عناصر آن شامل A[3] , A[2] , A[1] , A[0] و A[4] است.

int A[5];


هنگام دسترسی به عناصر آرايه بعد از اسم آرايه بايد درون کروشه شماره انديس عنصر مورد نظر ذکر شود. عناصر آرايه را می توان توسط دستور انتساب مقداردهی کرد يا مقدار آن را از ورودی درياقت کرد.

A[0] = 10;

cout << "Enter a number:";
cin >> A[1];

با توجه به اينکه تعداد عناصر آرايه معين است برای کارکردن روی کليه عناصر آرايه حلقه های for روش مناسبی هستند.


مثال. در برنامه زير کليه عناصر يک آرايه از ورودی دريافت و سپس نمايش داده می شود.

#include
int main() {
   int A[10];
   for (int k = 0; k < 10; k++) {
      cout << "Enter an integer: ";
      cin >> A[k];
      }
   for (int k = 0; k < 10; k++)
      cout << A[k] << endl;
   return 0;
}


بخاطر داشته باشيد انديس عناصر آرايه با n عنصر از 0 تا n-1 است. اگر به عنصری خارج از اين محدوده دسترسی پیدا کنید کامپایلر خطائی نمی گيرد ولی این می تواند به مشکلات جدی منجر بشود چون ممکن است روی داده برنامه های دیگر درون حافظه تاثير بگذارد.

اگر اندیس آرایه اعشاری باشد کامپايلر آن را به يک عدد صحيح گرد می کند.


مثال. در برنامه زير سعی شده به عنصری خارج از اندازه آرايه دسترسی شود. دستور myarray[10] باعث می شود مقدار 99 در محلی ذخيره شود که 6 خانه بعد از آرایه myarray است این حافظه ممکن است شامل داده لازم برای برنامه دیگر باشد.

#include
int main() {
   int myarray[5];
   myarray[10] = 99;
   cout << myarray[10] << endl;
   return 0;
}


آرایه های یک بعدی

آرايه يک بعدی (1-dimensional array) برای نگهداری ليستی از مقادير استفاده می شود. هر عنصر آرايه يک بعدی از طريق يک انديس مشخص می شود.


مثال. آرايه زير 20 مکان پشت سرهم حافظه را برای مقادير ممیز شناور اختصاص می دهد. اولین مکان با tempreture[0] بعدی با tempreture[1] و.... . آخرین عنصر tempreture[19] است.

float tempreture[20];


آرایه های چند بعدی

می توان بعدهای بیشتری به آرایه داد. در يک آرايه چند بعدی (multidimensional) به بيش از يک عدد برای دسترسی به هر عنصر آرايه نياز است. يک آرايه دو بعدی به 2 انديس و يک آرايه سه بعدی به 3 انديس نياز دارد. محدوديتی برای تعداد ابعاد آرايه در ++C وجود ندارد اما بندرت آرایه بیشتر از دو يا سه بعد دیده شده است.


مثال. آرايه زير دارای دو بعد است که اندازه هر بعد آن 4 است. بنابراين آرايه 16=4×4 عدد صحيح را نگه می دارد. به هر عدد از طریق دو اندیس دسترسی می شود. مثلا عنصر اول myarray[0][0] است.

int myarray[4][4];

آرايه های دو بعدی دارای ساختار جدولی هستند و به صورت مجموعه ای از سطرها و ستون ها ديده می شوند. جدول زیر موقعیت عناصر مثال قبل که دارای 4 سطر و 4 ستون است را نشان می دهد.

0,0 0,1 0,2 0,3
1,0 1,1 1,2 1,3
2,0 2,1 2,2 2,3
3,0 3,1 3,2 3,3

عناصر آرايه صرفنظر از تعداد بعدهای آن سطر به سطر در خانه های پشت سرهم حافظه ذخيره می شوند. برای مطالعه بيشتر درباره روش سطری می توان‍يد به بخش نمايش آرايه در درس ساختمان داده مراجعه نماييد.


 

phishing چيست؟

 

Phishing تلاشی برای دزيدن رمز عبور و اطلاعات حساب کاربری شما می باشد. Phisher ها يک سايت تقلبی مشابه سايت های شرکت های معروف مثل ياهو ايجاد می کنند برای اينکه شما را فريب دهند و از نام کاربری و رمز عبور شما پرده بردارند. اين صفحات تقريبا مانند صفحه واقعی هستند و نمی توان براحتی تشخيص داد که آيا در سايت قلابی هستيد يا خير.

در صفحه ورود به Y!Mail با ايجاد يک مهر (seal) می توانيد جلوی Phisher ها را تا حدی بگيريد. اگر مهر شما در اين صفحه نباشد اين احتمال وجود دارد که يک صفحه قلابی باشد.

نام مستعار

Alias نوعی نام مستعار است که در ياهو به جای آدرس ايميل شما مشاهده می شود. اگر از نام مستعار استفاده کنيد احتمال اينکه spammer ها آدرس ايميل شما را پيدا کنند کمتر می شود.

برای اضافه کردن نام مستعار مراحل زير را انجام دهيد:

1. در قسمت سمت چپ بالای صفحه حساب خود روی نام خود کليک کنيد و Account Info را انتخاب کنيد. رمز عبور خود را مجدد وارد کنيد.
2. در صفحه اطلاعات حساب خودتان در قسمت Account Setting روی Manage your Yahoo!aliases کليک کنيد.
3. روی Add an alias کليک کنيد. در کادر متن ظاهر شده نام مستعار خود را وارد نمائيد. . آنرا Save کنيد. اگر نام مستعار شما قبلا موجود باشد پيغام می دهد و درخواست می کند نام ديگری را امتحان کنيد.
4. در انتها روی Close کليک کنيد تا صفحه اطلاعات حساب بسته شود.

پروفايل

پروفايل يک نمای سريع از شما و حساب کاربری شما است. دو نوع پروفايل وجود دارد نسخه ای که کسانی که به حساب شما مربوط هستند مشاهده می کنند و نسخه ای که همه می توانند ببينند. برای تکميل يا اصلاح کردن اطلاعات پروفايل خود به صفحه اطلاعات حساب خود برويد و Edit Profile را انتخاب کنيد.

برای پنهان کردن پروفايل خود در Yahoo!Plus روی لينک Setting در بالای راست صفحه کليک کنيد. در قسمت Privacy روی Manage privacy setting را کليک کنيد. در پنجره باز شده روی Hide my profile را انتخاب و روی Save کليک کنيد.

اگر پروفايل شما مخفی باشد در صفحه Yahoo!Plus اعلانی نوشته می شود که به شما يادآوری می کند که مخفی هستيد برای لغو کردن پنهان سازی پروفايل خود روی Unhide my profile کليک کنيد. در صفحه Manage privacy علامت روی Hide my profile را برداريد و Save کنيد.

با پنهان کردن پروفايل خود بازديد کنندگان صفحه شما يک علامت تعجب خواهند ديد و پيغامی که شما پروفايل خود را مخفی کرده ايد. بدين ترتيب مردم قادر به جستجو و تماس با شما از طريق Yahoo!Plus نخواهند بود.

تغيير تنظيمات زبان/کشور و ساعت

برای تغيير زبان يا ساعت خود مراحل زير را دنبال کنيد:

1. در قسمت سمت چپ بالای صفحه حساب خود روی نام خود کليک کنيد و Account Info را انتخاب کنيد. رمز عبور خود را مجدد وارد کنيد.
2. در صفحه اطلاعات حساب خودتان در قسمت Account Setting روی Set language, site, time zone کليک کنيد.
3. محل/زبان و ساعت رسمی موردنظر خود را انتخاب و روی دکمه Save کليک کنيد.

تغيير رمز عبور

برای امنيت بيشتر بهتر است هرازگاهی رمز عبور خود را تغيير دهيد برای اينکار:

1. روی نام خود در قسمت سمت چپ بالای صفحه کليک کنيد و Account Info را انتخاب کنيد. رمز عبور خود را مجدد وارد کنيد.
2. در قسمت Sign In and Security روی Change your password کليک کنيد.
3. در صفحه جديد رمز فعلی و رمز جديد و تاييد رمز جديد خود را وارد نمائيد. دکمه Save را کليک کنيد.

Change yahoo Password Form

کار با Y!Mail

برای وارد شدن به حساب کاربری خود به صفحه اصلی Y!Mail برويد. نام کاربری و رمز عبور خود را در فيلدهای خالی وارد نمائيد. دکمه Enter يا Sign In را فشار دهيد.

بعد از اتمام کارتان بايد sign out کنيد تا فرد ديگری وارد حساب شما نشود. بدين طريق فرد ديگری که با کامپيوتر شما کار می کند به حساب شما دسترسی نخواهد داشت. اين در وضعيتی که از يک کاميپوتر به طور مشترک استفاده می کنيد مهم است.

اگر Keep me signed in را انتخاب کرده باشيد مرورگر شما نام و رمز عبور شما را به مدت دو هفته به خاطر می سپارد مگر اينکه sign out کنيد. در اينصورت مجبور نيستين هربار برای ورود به حساب خود sign in کنيد. اگرچه ممکن است ياهو رمز عبور را مجددا درخواست کند. اگر افراد ديگر از کامپيوتر شما استفاده می کنند اين گزينه را انتخاب نکنيد. مطمئن باشيد Sign Out کرده ايد و مرورگر خود را ببنديد.

اگر قبلا وارد حساب خود شده بوديد و sign out نکرديد يا مرورگر خود را نبسته باشيد حساب شما هنوز قابل دسترس است. اگر می خواهيد با نام کاربری ديگری وارد شويد روی Sign in as a different user کليک کنيد.

اگر رمز عبور خود را فراموش کرديد می توانيد رمز جديدی بسازيد اما اول بايد به سوال امنيتی خود پاسخ دهيد تا شناسائی شويد.

از لينک Account Information برای اصلاح اطلاعات حساب کاربری خود استفاده کنيد.


خواندن نامه های رسيده

بعد از وارد شدن در حساب خود در مقابل کلمه Inbox تعداد نامه های جديد رسيده برای شما نوشته می شود. برای مشاهده آنها روی لينک Inbox در سمت چپ صفحه کليک کنيد. ليستی از نامه های شما باز می شود. برای مشاهده هر يک کافی است روی خط عنوان آن کليک کنيد.

می توانيد روی فولدرهای ديگر درهمين قسمت برای پيدا کردن نامه های ديگر غير از Inbox کليک کنيد.

 

بعد از خواندن نامه می توانيد آنرا پاسخ دهيد، حذف کنيد، برای ديگران ارسال کنيد يا آنرا به محل ديگری منتقل کنيد.

برای پاسخ به نامه روی دکمه Reply کليک کنيد. پاسخ خود را در کادر متن وارد کنيد و دکمه Send را کليک کنيد.

بدو طريق می توانيد يک پيغام رسيده را برای ديگران ارسال کنيد. بعد از بازکردن نامه روی Forward کليک کنيد و آدرس افراد موردنظر را وارد نمائيد. سپس آنرا Send نمائيد. ضمائم نامه بطور اتوماتيک همراه با متن برای ديگران ارسال می شود.

برای ارسال پيغام به عنوان يک پيوست به ديگران دکمه Ctrl صفحه کليد را پايين نگه داشته سپس Forward را کليک کنيد. پيغام به صورت يک فايل ضميمه با انشعاب .eml به نامه پيوست می شود.

برای حذف يک نامه از ليست نامه ها روی مربع کوچک در سمت چپ پيغامی که می خواهيد پاک شود کليک کرده سپس روی دکمه Delete در پايين يا بالای صفحه کليک کنيد. نامه های حذف شده به فولدر Trash منتقل می شوند.

برای حذف دائم آنها لينک Empty در کنار نام فولدر Trash در سمت چپ صفحه را کليک کنيد.


ارسال نامه

روی دکمه New→Email Message کليک کنيد تا نامه ای را بنويسيد. درصفحه جديد در قسمت To: آدرس ايميل گيرنده (گان) نامه را وارد نمائيد.

اگر می خواهيد يک کپی از نامه شما به فرد ديگری ارسال شود آدرس ايميل فرد را در فيلد (carbon copy) Cc: اضافه کنيد. گيرندگان پيغام قادر به مشاهده آدرس افراد ليست شده در خط Cc هستند.

برای ارسال يک کپی از نامه به فرد ديگری در حالتی که می خواهيد ديگر گيرندگان نام آنرا نبينند آدرس را در Bcc: وارد کنيد. گيرندگان ليست (blind carbon copy) Bcc برای گيرندگان To: و Cc: و خودشان نامرئی هستند.

وقتی روی فيلد To:، Cc: يا Bcc: هستيد می توانيد روی لينک Insert addresses کليک کنيد تا آدرس گيرندگان را از آدرس های ذخيره شده در Address Book خود پيدا و وارد کنيد.

وقتی گيرندگان نامه بيش از يک نفر باشد ليست آدرس افراد با کاما از يکديگر جدا می شود. اگر برای گروهی از افراد نامه ارسال می کنيد می توانيد توسط Create a category آدرس آنها را در يک گروه قرار دهيد. در اينصورت برای دفعات ديگر تنها کافيست نام گروه را تعيين کنيد.

برای نامه خود موضوعی انتخاب و در قسمت Subject: وارد کنيد. سپس پيام خود را در کادر متن بنويسيد.

برای اضافه کردن فايل ها و عکس لينک AttachFiles را کليک کرده فايل های مورد نظر خود را از کامپيوتر خود انتخاب و روی Open يا Ok کيلک کنيد تا فايل ها اضافه شوند. ليست فايل های اضافه شده در بالای متن پيام قابل مشاهده هستند در صورت انصراف می توانيد آنها را حذف کنيد. هر پيغام می تواند حداکثر 25 مگابايت حجم داشته باشد. دقت کنيد فايل های اجرائی قابل ضميمه شدن نيستند.

بعد از اتمام برای ارسال روی دکمه Send کليک کنيد. قبل از ارسال پيغام خود را مرور کنيد زيرا بعد از فشار دادن دکمه Send نمی توانيد ارسال نامه را لغو کنيد.

نامه خود را می توانيد قبل از ارسال در قسمت Draft ذخيره کنيد برای اينکار دکمه Save as Draft را کليک کنيد. برای مشاهده نامه های ذخيره شده به فولدر Draft برويد.

برای ساخت يک حساب کاربری در ياهو می توانيد به صفحه اصلیY!Mail برويد. روی لينک Create New Account کليک کنيد. يا در صفحه اصلی !Yahoo روی لينک Sign Up کليک کنيد. مشخصات خود را در فرمی به صورت زير وارد کنيد.

1. نام، تاريخ تولد، جنسيت و کشود خود را در فيلدهای موردنظر وارد کنيد.
2. نام کاربری مورد نظر خود را وارد نمائييد. بهتر است نام کاربری ايجاد کنيد که به راحتی قابل استفاده باشد و شما را به گيرندگان نامه هايتان بشناساند. از حروف، ارقام و حتی نقطه می توانيد استفاده کنيد. برای اينکه مطمئن شويد نام کاربری شما قبلا وجود ندارد دکمه Check را کليک کنيد.
3. کلمه عبور حداقل بايد 6 کاراکتر باشد. حواستان باشد که رمز عبور حساس به متن است. برای اطمينان از اينکه رمز عبور را درست وارد کرده ايد از شما خواسته می شود دوبار وارد کنيد.
4. يک سوال را از ليست سوال ها بعنوان سوال امنيتی انتخاب کنيد و جواب آنرا در کادر پايين پاسخ دهيد. در صورت فراموش کردن رمز عبور ياهو از شما اين سوال را خواهد پرسيد تا مطمئن شود شما کاربر درست هستيد.
5. با وارد کردن کاراکترهائی که در بخش آخر مشاهده می کنيد و کليک روی دکمه Create My Account ثبت نام خود را تاييد کنيد.
6. بهتر است قبل از نهائی کردن Yahoo! Terms of Service، Yahoo! Privacy Policy وCommunication Terms of Service را مطالعه نماييد.

بعد از ثبت نام از همين نام کاربری و رمز عبور می توانيد برای کليه سرويس های ياهو استفاده کنيد

 

Yahoo!Mail

Yahoo!Mail يا به طور مختصر Y!Mail سرويس پست الکترونيک رايگان با بيش از 270 ميليون کاربر است که از سال 1997 آغاز شد. ياهو در رقابت با ديگران سرويس ذخيره سازی نامحدود خود را در 2008 به کاربران خود تقديم کرد.

با يکپارچه شدن Y!Messenger و Y!Mail در سال 2009 کاربران اجازه سوئيچ کردن بين چت و ايميل را پيدا کردند، بدون اينکه احتياج به هيچ دانلود يا تنظيم اضافه باشد.

بعضی از ويژگی های Y!Mail عبارتند:

• ذخيره سازی نامحدود نامه ها
• 25 مگابايت پيوست نامه
• 100 فيلتر برای مرتب سازی خودکار پيغامهای رسيده
• حفاظت در برابر ويروس ها و اسپم ها
• نمايش تبليغات در حين کار کردن با حساب کاربری
• پشتيبانی از POP3 و SMTP در همان کشور
• غيرفعال کردن حساب هائی که برای چهار ماه بدون استفاده بوده اند (حساب می تواند مجدد فعال شود ولی کليه داده ها و نامه های آن از بين می رود)
• اضافه شدن نام مستعار

مقايسه Y!Mail با فراهم کنندگان سرويس پست الکترونيک ديگر را در جدول زير می توانيد مشاهده کنيد.

يکپارچگی با سرويس پيام فوری ويروس يابی غيرفعالسازی حساب پيوست فايلهای اجرائی مرورگرهای مورد پشتيبنای حجم پيوست تعداد زبان های پشتيبانی ذخيره سازی هزينه پيدايش جهانی نام
AOL Instant Messenger بله (McAfee) 3 ماه خير همه مرورگرها 25 MB 26 نامحدود رايگان 23 August 2004 AOL Mail
Google Talk, AOL Instant Messenger بله 9 ماه بله، فايلهای .exe در فايلهای فشرده .zip همه مرورگرها 25 MB 52 7.373 GB رايگان 1 April 2004 Gmail
Windows Live Messenger بله 90 روز همه مرورگرها 10 GB 35 نامحدود رايگان 4 July 1996 Hotmail
Yahoo! Messenger, Windows Live Messenger بله (Norton AntiVirus) 4 ماه خير IE, Firefox, Google Chrome, Opera 25 MB 27 نامحدود رايگان 8 October 1997 Y!Mail

Yahoo!Mail دومين فراهم کننده سرويس پست الکترونيک جهان بعد از گوگل و يکی از قابل اعتماد ترين آنها در وب است. اين سرويس رايگان است و براحتی می توانيد آنرا ساخته و استفاده کنيد. در اين صفحه با نحوه ساخت حساب کاربری، کار و نکاتی درباره Y!Mail آشنا می شويد.

Yahoo!Mail
نحوه ساخت حساب کاربری
کار با Y!Mail
اعمال ديگر در Y!Mail
phishing چيست؟


Yahoo! توسط Jerry Yang و David Filo دانشجويان مهندسی الکترونيک دانشگاه Stanford در ژانويه 1994 برپا شد. سايتی که طراحی کرده بودند يک دايرکتوری سلسله مراتبی به سايت های ديگر بود. در آوريل همان سال سايت خود را Yahoo! نام نهادند. ياهو به سرعت رشد کرد و مشابه موتورهای جستجو و دايرکتوری های ديگر به يک پورتال وب تبديل شد. ياهو ابتدا از گوگل برای ليست نتايج جستجو استفاده کرد تا سال 2004 تکنولوژی جستجوی خود را پياده کرد.

پورتال وب ياهو با آدرس www.yahoo.com آخرين اخبار، سرگرمی ها و اطلاعات ورزشی را فراهم می کند. پورتال سرويس های ديگری مانند Yahoo!Mail، Yahoo!Map و Yahoo!Messenger را هم به کاربران می دهد.

امکاناتی در گوگل

گوگل غير از جستجو امکانات ديگری هم در اختيار شما قرار می دهد. پيش بينی آب و هوا، اطلاع از مراکز تجاری، رستوران ها و ساعت محلی، انجام تبديلات مختلف، نقشه و موارد ديگر از جنبه های خاص گوگل هستند.

برای ديدن اب و هوای شهرهای دنيا کلمه weather (به معنی اب و هوا) و بدنبالش نام شهر مورد نظر خود را وارد کنيد.

اگر بدنبال مراکز خريد، رستوران يا مراکز تجاری ديگر در منطقه خود هستيد گوگل نقشه و اطلاعات ديگری از محل را برايتان آماده می کند.

از گوگل برای تبديل واحدهای مختلف اندازه گيری می توانيد استفاده کنيد. تنها کافيست تبديل مورد نظر را در کادر جستجو وارد کنيد.

برای ديدن معنی يک لغت انگليسی عبارت define و بدنبال آن کلمه مورد نظر را تايپ کنيد.

برای مشاهده ساعت در شهرهای مختلف دور دنيا کلمه time و بدنبالش نام شهر را وارد کنيد.

به منظور استفاده از تابع ماشين حساب گوگل بسادگی محاسبه خود را در کادر جستجو وارد کنيد.

برای تبديل واحدهای پولی تبديل موردنظر خود را در کادر جستجوی گوگل تايپ کنيد.

تبلیغات شما تبلیغات شما

کدهای اختصاصی