تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

  آمار مطالب
  کل مطالب : 4042
  آمار کاربران
  افراد آنلاین : 13

  کاربران آنلاین

  آمار بازدید
  بازدید امروز : 2,405
  باردید دیروز : 3,060
  گوگل امروز : 6
  گوگل دیروز : 9
  بازدید هفته : 11,211
  بازدید ماه : 100,424
  بازدید سال : 100,424
  بازدید کلی : 6,547,452

آخرین فروش های موفق

رابطه بین آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری و کیفیت تدریس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پایان نامه رابطه بین آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری و کیفیت تدریس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

مقدمه

يكي از بارزترين ويژگي هاي عصر حاضر، تغييرات و تحولات شگرف و مداومي است كه در گستره‌ي علوم به چشم مي خورد. شايد بتوان گفت كه محور بنيادي آموزش و پرورش در حال حاضر و آينده، عملکرد تحصیلی و مطالعات مربوط به آن است. در جهان كنوني عملكرد تحصيلي از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. جوامع پيشرفته و در حال پيشرفت تاكيد زيادي بر روي عملكرد، رقابت و پيروزي دارند.عملکرد تحصیلی برای دانش آموزان نیز دارای اهمیت زیادی می باشد و هر کس در فرآیند آموزش دوست داشته است که از عملکرد بهتری برخوردار باشد که این خود نیاز بر این دارد که عواملی که در بهبود یا ضعف در عملکرد نقش دارند، شناخته و مدیریت شود (نظری شاکر، فتح تبار فیروز جانی و کرامتی، ۱۳۹۰). يكي از عوامل بسيار مهم و اثرگذار در عملكرد تحصيلي دانش آموزان، نقش معلمان آنان است، و از جمله ويژگي هاي مهم معلمان كه عملكرد تحصيلي را تحت تأثير قرار مي دهد، آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری و کیفیت تدریس معلمان است.

فهرست

چکیده۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه           ۳

۱-۲ بیان مساله      ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۱-۴ اهداف تحقیق   ۸

۱-۴-۱ هدف کلی    ۸

۱-۴-۲ اهداف جزئی            ۸

۱-۵ فرضیه های پزوهش      ۹

۱-۵-۱فرضیه اصلی           ۹

۱-۵-۲فرضیه های فرعی      ۹

۱-۶تعریف متغیرها ۱۰

۱-۶-۱ تعریف مفهومی         ۱۰

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی         ۱۰

۱-۷ متغیرهای تحقیق          ۱۰

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱مقدمه ۱۲

۲-۲  عملکرد تحصیلی         ۱۲

۲-۲-۱- مفهوم عملکرد تحصیلی          ۱۲

۲-۲-۳- عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی:         ۱۴

۲-۲-۳-۱- عوامل مربوط به دانش آموز ۱۵

۲-۲-۳-۱-۱-انگیزش و عملکرد تحصیلی:          ۱۵

۲-۲-۳-۱-۲-تلاش و پشتکار: ۱۶

۲-۲-۳-۱-۳-برنامه ریزی:    ۱۷

۲-۲-۳-۱-۴-هوش:             ۱۷

۲-۲-۳-۱-۵- استعداد           ۱۸

۲-۲-۳-۱-۶-علاقه و مطالعه ثمربخش   ۱۸

۲-۲-۳-۲- عوامل مربوط به خانواده:    ۱۹

۲-۲-۳-۳- عوامل آموزشی و مدرسه ای             ۲۲

۲-۲-۳-۳-۱-معلم   ۲۲

۲-۲-۳-۳-۲-فضاهای عاطفی مدرسه:   ۲۵

۲-۲-۳-۳-۳-مسئولین و مدیران آموزشی:           ۲۵

۲-۲-۳-۳-۴-کمبود کتب درسی و مواد آموزشی    ۲۵

۲-۲-۳-۳-۵-امکانات و تجهیزات فیزیکی مدرسه: ۲۶

۲-۲-۳-۳-۶-مشاوره و راهنمایی          ۲۶

۲-۳ آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری          ۲۶

۲-۳-۱ مفهوم یادگیری         ۲۷

۲-۳-۲- اهمیت آگاهی از نظریه های یادگیری      ۲۸

۲-۳-۳- عوامل موثر بر یادگیری         ۲۹

۲-۳-۳-۱- آمادگي   ۲۹

۲-۳-۳-۲-انگيزه و هدف       ۲۹

۲-۳-۳-۳-تجارب گذشته       ۳۰

۲-۳-۳-۴-موقعيت و محيط يادگيري      ۳۰

۲-۳-۳-۵-تمرين و تكرار      ۳۱

۲-۳-۴- انواع نظریه های یادگیری       ۳۱

۲-۳-۴-۱- نظریه‌های رفتاری ۳۱

۲-۳-۴-۱-۱- نظریه ثراندایک ۳۲

۲-۳-۴-۱-۲-نظریه شرطی‌سازی کنش‌گر           ۳۳

۲-۳-۴-۲-نظریه‌های شناختی ۳۴

۲-۳-۴-۲-۱- نظریه یادگیری گشتالت    ۳۵

۲-۳-۴-۲-۲- نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی      ۳۶

۲-۳-۴-۳- نظریه یادگیری اجتماعی     ۳۷

۲-۳-۴-۴-مکتب سازنده گرایی           ۳۸

۲-۴- کیفیت تدریس ۳۹

۲-۴-۲- مفهوم تدریس          ۳۹

۲-۴-۳- مفهوم کیفیت  تدریس ۴۱

۲-۴-۴- نظریه های تدریس در آموزش  و پرورش ۴۲

۲-۴-۴-۱- تدریس به معنای بازگویی و انتقال اطلاعات       ۴۲

۲-۴-۴-۲- تدریس به معنای سازماندهی فعالیت دانش آموزان ۴۲

۲-۴-۴-۳- تدریس به معنای ایجاد امکان یادگیری  ۴۲

۲-۴-۵- اهمیت  تدریس اثر بخش         ۴۳

۲-۴-۶- ویژگی های تدریس اثربخش     ۴۴

۲-۴-۶-۱- آمادگی کامل        ۴۴

۲-۴-۶-۲-  داشتن طرح درس ۴۴

۲-۴-۶-۳- استفاده از شیوه های مناسب تدریس     ۴۴

۲-۴-۶-۴- مشارکت دانش آموزان در فرآیند یادگیری          ۴۵

۲-۴-۶-۷- نظارت مداوم برکلاس        ۴۵

۲-۴-۶-۸- تسلط برمطالب تدریس        ۴۵

۲-۴-۶-۹- استفاده بهینه از وقت          ۴۵

۲-۴-۶-۱۰- استفاده از رسانه های کمک آموزشی ۴۶

۲-۴-۶-۱۱- به کار گرفتن حواس و مهارت ها و توانایی های مختلف یادگیرنده‌گان           ۴۶

۲-۴-۶-۱۲- تناسب با شرایط و امکانات محیط و حداکثر استفاده از آن  ۴۶

۲-۴-۶-۱۳- تناسب با رشد شخصیت و بهداشت روانی یادگیرندگان      ۴۷

۲-۴-۶-۱۴- پرورش مهارت های فکری ۴۷

۲-۴-۶-۱۵-آموزش روش تهیه گزارش خلاقانه     ۴۷

۲-۴-۷-کنش های تدریس و کاربرد آن   ۴۷

۲-۴-۷-۱- انگیزش ۴۸

۲-۴-۷-۲- اطلاعات            ۴۸

۲-۴-۷-۳- پردازش داده ها    ۴۸

۲-۴-۷-۴- ذخیره سازی و اصلاح مجدد ۴۸

۲-۴-۷-۴- انتقال اطلاعات    ۴۹

۲-۴-۷-۵- کنترل و هدایت    ۴۸

۲-۴-۸- تغییر مفهوم تدریس و نقش معلم به تبع تغییر پارادایم هاي یادگیري        ۴۹

۲-۵- پیشینه پژوهش            ۵۲

۲-۵-۱- پژوهش های انجام شده در داخل کشور    ۵۲

۲-۵-۲- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور            ۵۷

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه           ۶۰

۳-۲- روش‌تحقیق   ۶۰

۳-۳ جامعه آماری   ۶۰

۳-۴ نمونه و روش نمونه‌گیری            ۶۱

۳-۵ روش اجرا     ۶۱

۳-۶ ابزار اندازه‌گیری          ۶۱

۳-۶-۱-  مقیاس کیفیت تدریس             ۶۱

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل     ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه            ۶۵

۴-۲) توصیف داده ها           ۶۵

۴-۲-۱) متغیرهای جمعیت شناختی       ۶۵

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

۵-۱مقدمه ۷۸

۵-۲يافته ها          ۷۸

۵-۳ بحث نتايج      ۸۱

۵-۴محدوديت هاي تحقيق      ۸۶

۵-۵ پيشنهادات      ۸۷

۵-۵-۱پيشنهادات پژوهشي     ۸۷

۵-۵-۲ پيشنهادات کاربردي    ۸۷

منابع فارسی          ۸۹

منابع انگلیسی        ۹۵

ضمایم    ۹۷

چکیده انگلیسی      ۱۰۰

   

۱۰۵  صفحه Word

 

قيمت فايل ورد پروژه : 40000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات شما تبلیغات شما

کدهای اختصاصی